Activiteiten Kinderen

Inleiding

Kinderen zijn van nature dol op in beweging zijn, toch blijkt dat bewegingsarmoede en overgewicht bij kinderen blijft toenemen. Het is niet voor elk kind makkelijk aansluiting te vinden bij een sportvereniging. Team Sportservice Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat alle kinderen op een laagdrempelige manier kunnen sporten en bewegen in hun wijk. Natuurlijk omdat het belangrijk is voor hun gezondheid, maar ook omdat ze er meer zelfvertrouwen van krijgen en het hun motorische vaardigheden optimaal ontwikkelt.

En het is gewoon leuk om samen met vriendjes in beweging te zijn! Daarom organiseren de buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen van Team Sportservice verschillende projecten, initiatieven en (buurt)activiteiten voor jeugd in de Haarlemmermeer. Hierbij werken zij zoveel mogelijk samen met partners uit de wijk zoals sportaanbieders, scholen, bso’s en welzijnsorganisaties.

Filteren op doelgroepen

Filteren op kernen

Gratis Sportinstuiven

Gratis Sportinstuiven